Contact

Waar wilt u meer over weten?

educatie recreatie workshops participatie

 

Biomimicry

 

  

Huh, wat zeg je en wat betekent dat ?

Spreektaal: bio mie mie krie

Bio komt van het griekse woord bios, wat leven betekent. Mimicry is afgeleid van mimesis wat imiteren betekent. samengevoegd krijg je biomimicry: LEVEN IMITEREN

Biomimicry is een wetenschap die voorbeelden uit de natuur bestudeert, imiteert en als inspiratie gebruikt om oplossingen te bieden voor allerlei problemen of uitdagingen waar de mens tegen aanloopt. Een goed voorbeeld hiervan is klitteband. De bedenker heeft heel goed naar de natuur gekeken om een alternatief te bieden voor de ritssluiting en schoenveters.

Wij kunnen heel, heel veel inspiratie ontlenen aan de natuur, kijk maar eens naar de volgende voorbeelden. Deze voorbeelden zijn maar enkele punten waarom dat de natuur zo belangrijk voor ons is.

Wil je meer te weten komen over biomimicry en andere vernuftige technieken in de natuur? klik dan op deze link voor meer informatie

 

Stad zoekt Land

In het kader “Eindhovenaren trekken er op uit”  hebben we verschillende leuke excursies en evenementen georganiseerd.    Deze gingen voornamelijk om de verbinding tussen stad en land te ontdekken en te versterken.

 

Door in Het Groene Woud de ongerepte natuur en de landelijke boerderij te vergelijken met respectievelijk de parken en de kinderboerderij in de stad wordt begrip gekweekt voor wat zich op het land afspeelt en wordt de zorgvuldig onderhouden stadsnatuur des te meer gewaardeerd.

Als in eerdere projecten genoemd, spelen het Philips van Lennep park en het park Meerland met ieder hun eigen attracties een grote rol om de mensen in de wijken bij elkaar te brengen. In beide parken worden de aanwezige voorzieningen op-om-gebouwd om als vanzelfsprekende natuurlijke ontmoetingsplekken te dienen.

 

Een laagdrempelig excursie-systeem ontwikkelen waarbij de mensen erop uittrekken, met fiets , paardentram of wandelend.  Vaste punten op de route creëren waarbij de nieuwsgierigheid geprikkeld wordt. Het thema “dieren op het land en in de stad” en natuur in het algemeen tot zijn recht laten komen. Waardering voor en kennis voor Natuur en dier vergroten.

 

 

 

 

Werkplaats Natuur
Projecten in een traditioneel stadspark

 

Het Philips van Lenneppark hoort bij Eindhoven voor ontspanning zoals Philips bij Eindhoven hoort voor de techniek. De bezoekersaantallen en de beleving van vroeger wordt teruggehaald door recreatieve en natuurprogramma’s aan te bieden.

Het Philips van Lenneppark in Strijp is in 1970 door de familie Philips aan Eindhoven geschonken en de kinderboerderij was een zeer grote trekpleister, terwijl de tuinen van Mien Ruys al voorbeeld dienden voor heel tuinen minnend Nederland. Door reorganisatie zijn bezoekersaantallen teruggelopen terwijl een nieuw gebouw voor de kinderboerderij juist vele mogelijkheden van recreatie kent. De inrichting rondom de kinderboerderij aantrekkelijk maken zodat de natuurbeleving weer bewondering afdwingt en het verblijf voor de bezoekers aantrekkelijk wordt.

 

Werkplaats Natuur
projecten in nabije natuurgebieden

 

Dichtbij de stad kan aan werkelijke ongerepte natuur nog veel ontdekt worden. Excursies naar dit soort kleinere natuurgebieden worden vanuit de Natuurwerkplaats Meerhoven of vanuit de Eigen Wijs boerderij in het Philips van Lennep park ondernomen. Met de nieuwe aanplant voor de groene corridor ontstaat nog meer natuur en ook hier op concentreren zich de excursies.

Het Philips van Lenneppark in Strijp was als verblijf park een zeer grote trekpleister, men beleefde er de stadsnatuur. De nieuw natuurlijk aan te planten tuinen van Mien Ruys kunnen als “vitrine ” dienen voor wat in de natuur te zien is. Om meer van werkelijk echte natuur te bezien kan men ook niet al te ver van de stad terecht in de groene corridor die momenteel in ontwikkeling is. De ongerepte natuur bereikt men via deze corridor in het groene woud.

 

Werkplaats Natuur
Projecten in een traditioneel stadspark

 

Het Philips van Lenneppark hoort bij Eindhoven voor ontspanning zoals Philips bij Eindhoven hoort voor de techniek. De bezoekersaantallen en de beleving van vroeger wordt teruggehaald door recreatieve en natuurprogramma’s aan te bieden.

Het Philips van Lenneppark in Strijp is in 1970 door de familie Philips aan Eindhoven geschonken en de kinderboerderij was een zeer grote trekpleister, terwijl de tuinen van Mien Ruys al voorbeeld dienden voor heel tuinen minnend Nederland. Door reorganisatie zijn bezoekersaantallen teruggelopen terwijl een nieuw gebouw voor de kinderboerderij juist vele mogelijkheden van recreatie kent. De inrichting rondom de kinderboerderij aantrekkelijk maken zodat de natuurbeleving weer bewondering afdwingt en het verblijf voor de bezoekers aantrekkelijk wordt.

 

Werkplaats Natuur
projecten in nabije natuurgebieden

Dichtbij de stad kan aan werkelijke ongerepte natuur nog veel ontdekt worden. Excursies naar dit soort kleinere natuurgebieden worden vanuit de Natuurwerkplaats Meerhoven of vanuit de Eigen Wijs boerderij in het Philips van Lennep park ondernomen. Met de nieuwe aanplant voor de groene corridor ontstaat nog meer natuur en ook hier op concentreren zich de excursies.

Het Philips van Lenneppark in Strijp was als verblijf park een zeer grote trekpleister, men beleefde er de stadsnatuur. De nieuw natuurlijk aan te planten tuinen van Mien Ruys kunnen als “vitrine ” dienen voor wat in de natuur te zien is. Om meer van werkelijk echte natuur te bezien kan men ook niet al te ver van de stad terecht in de groene corridor die momenteel in ontwikkeling is. De ongerepte natuur bereikt men via deze corridor in het groene woud.

 

Dierenwelzijn op de kinderboerderij

De missie van de stichting Eigen Wijs boerderij is het goed en vakkundig houden en verzorgen van diverse huisdierassen op de kinderboerderij. De dieren worden zo gekozen dat zij geschikt zijn om kinderen en buurtbewoners in het algemeen via een gevarieerd educatief en recreatief programma van diverse activiteiten er letterlijk mee in aanraking te laten komen. Het educatief programma laat uitgaande van de dieren de kinderen al vroeg met de natuur en alle daarin plaatsvindende processen in aanraking komen, zodat zij de waardering hiervoor levenslang behouden. Onze visie is het Philips van Lenneppark met daarin de Kinderboerderij te ontwikkelen tot een aangenaam recreatief en educatief verblijfsgebied voor de Eindhovense wijk Strijp; Lievendaal, Drents Dorp en Meerhoven en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Wij willen een goed uitziende, veilige en verzorgde kinderboerderij zijn, waar mens, dier en natuur respectvol worden behandeld en waar een verblijf als zeer aangenaam ervaren wordt.

 

Dierenverzorging en hondengedrag

“dieren en mensen, natuurlijk!” verloopt niet altijd even natuurlijk als dat wenselijk is. Daarom wordt getracht door middel van demonstraties met honden maar ook met varkens en paarden de liefde voor de dieren die mensen van nature hebben te versterken. Daarbij is het noodzakelijk dat de verzorging goed is en per diersoort wordt hierop ingegaan. Ook het leren kennen van diverse gedragingen van de dieren wordt benadrukt.

Boomrijk

Boomrijk natuureducatie

Wie?


Onze vrijwilligers ondersteunen natuurliefhebbers uit de regio met een aantal unieke collecties en veel, heel veel wetenswaardigheden.

Wat?


Wij bieden ontdekkend onderwijs in de natuur voor scholen, maar ook voor wandelaars en families, natuurliefhebbers en wetenschappers.

Waar?


De uitvoering van onze projecten zijn op meerdere lokaties te zien!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief