Contact

Waar wilt u meer over weten?

educatie recreatie workshops participatie

Stichting Natuurwerkplaats Meerhoven

De Stichting Natuurwerkplaats Meerhoven stelt zich ten doel de bewoners van Eindhoven de waarde van de natuur in ongerepte vorm te laten leren kennen, in eerste instantie door het bevorderen van Natuureducatie in de wijk Meerhoven en in de aansluitende Kempen.
Meer in het bijzonder wordt ernaar gestreefd, door kennisoverdracht, leerlingen van basis en middelbare scholen het inzicht te geven dat de natuur in oorsprong niet maakbaar is, dat er zorgvuldig mee om gegaan dient te worden en bovendien beschermende maatregelen onontbeerlijk zijn.

Het bestuur bestaat uit:
Ir. W. Vusiting – Voorzitter
Dr. K.E. Hovius – Secretaris en bioloog – Wetenschappelijk programma

Het bestuur wordt ondersteund door:
Prof. Dr. H.J.P. Eijsackers – Wetenschappelijk programma’s

Jelle Saris – Projecten Educatieprogramma’s en workshops

 

Wie?


Onze vrijwilligers ondersteunen natuurliefhebbers uit de regio met een aantal unieke collecties en veel, heel veel wetenswaardigheden.

Wat?


Wij bieden ontdekkend onderwijs in de natuur voor scholen, maar ook voor wandelaars en families, natuurliefhebbers en wetenschappers.

Waar?


Bezoek onze lokatie op de Eigen Wijs Boerderij!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief